Մեր նախագծերը

Գնման պայմաններ

Անշարժ գույքի ձեռք բերման պայմանները

Քայլ 1`
Անշարժ գույք ձեռք բերելիս հաճախորդն իրականացնում է ամրագրում գրասենյակում։

Քայլ 2`
Հաճախորդները կարող են ձեռք բերել բնակարաններ կանխիկ փուլային տարբերակով կամ հիփոթեքային վարկով․

  • Տարբերակ 1`
    Կանխիկ փուլային տարբերակով, երբ հողատարածքը գրավ է դրված, անհրաժեշտ է սպասել բանկից համաձայնության 1-3 աշխատանքային օր։ Համաձայությունը ստանալուց հետո կնքվում է նոտարական պայմանագիր։ Եթե հողը գրավ դրված չէ, նշանակվում է օր և ժամ՝ միանգամից նոտարական պայմանագիր կնքելու համար։

  • Տարբերակ 2`
    Եթե անշարժ գույքը ձեռք է բերվում հիփոթեքային վարկով՝ գնորդը ներկայացնում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը գործընկեր բանկ, որպեսզի դիմի վարկավորման համար։ «Ար–Գո» Ռիելթի ընկերությունը տրամադրում է տեղեկանք կառուցապատողից ձեռք բերվող անշարժ գույքի արժեքի վերաբերյալ։

Քայլ 3`
Վարկը հաստատվելուց հետո կնքվում է նոտարական պայմանագիր։